START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


         
 
    [In English]

 

Dansk Selskab for Musikforskning blev stiftet i 1954. Det henvender sig til alle med interesse for musikvidenskabelig forskning og for dens plads i dansk og internationalt musikliv. Selskabet tilstræber at formidle aktuelle forskningsproblemer og forskningsresultater til såvel en snævrere fagkreds som en bredere offentlighed. Selskabet udgiver Danish Yearbook of Musicology.

MEDLEMMER OG KONTINGENT
Alle interesserede kan optages som medlemmer af selskabet.

Kontingentet er

 •  100 kr. for ordinære medlemmer
 •  studerende gratis

Indbetaling kan ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 7021550. Studerende kan indmelde sig via mail med kpi af studiekort til Selskabet.

SELSKABETS VEDTÆGTER

BESTYRELSE

Lektor emeritus, cand.mag. Peder Kaj Pedersen (formand)
Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg.
E-mail: pkp@cgs.aau.dk

Lektor emeritus, dr.phil. Peter Woetmann Christoffersen (kasserer)
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Musikvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S. E-mail: pw@pwch.dk

Professor, dr.phil. Michael Fjeldsøe
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Musikvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S. E-mail: fjeldsoe@hum.ku.dk

Lektor, ph.d. Sanne Krogh Groth
Musikvidenskab, Institutionen för Kulturvetenskaper, LUX, Lunds Universitet, Box 192, 22100 Lund, Sverige, E-mail: sanne_krogh.groth@kultur.lu.se

Seniorforsker, Ph.D. Peter Hauge (suppleant)
Dansk Center for Musikudgivelse, Det Kongelige Bibliotek, Postbox 2149, 1016 København . E-mail: ph@kb.dk

Lektor, ph.d. Morten Michelsen (suppleant)
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Musikvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S. E-mail: momich@hum.ku.dk


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.